אמנה מערכת בדיקת פוריות

אמנה מערכת בדיקת פוריות

אמנה מערכת בדיקת פוריות

isoico מה התוצאות אומרות לי? FSHחיובי: שני קווים צבעוניים ברורים נראים, והקו באזור קו הבדיקה (T) זהה או כהה יותר מהקו באזור קו הבקרה (C).תוצאה חיובית מצביעה על כך שרמת ה-FSH גבוהה מהנורמה והנבדק עשוי להיות חווה פרימנופאוזה.שלילי: שני קווים צבעוניים נראים, אך הקו באזור קו הבדיקה (T) בהיר יותר מהקו באזור קו הבקרה (C), או שאין קו באזור קו הבדיקה (T).תוצאה שלילית מצביעה על כך שהנבדק כנראה אינו חווה פרימנופאוזה במחזור זה.לא תקף: שורת הבקרה לא מופיעה. נפח דגימה לא מספיק או ביצועי בדיקה שגויים הם הסיבות הסבירות ביותר לתוצאה לא חוקית. עיין בהליך וחזור על בדיקה חדשה.אם הבעיה נמשכת, הפסק מיד להשתמש בערכת הבדיקה ופנה למפיץ המקומי שלך.אל תפרש את התוצאות באור עמום.hCGבהריון: מופיעים שני קווים צבעוניים ברורים.קו אחד צריך להיות באזור קו הבקרה (C) וקו אחר צריך להיות באזור קו הבדיקה (T).קו אחד עשוי להיות בהיר יותר מהשני;הם לא חייבים להתאים.זה אומר שאת כנראה בהריון.לא בהריון: קו צבעוני אחד מופיע באזור קו הבקרה (C).לא מופיע קו באזור קו הבדיקה (T).זה אומר שאת כנראה לא בהריון.לא חוקי: התוצאה אינה חוקית אם לא מופיע קו צבעוני באזור קו הבקרה (C), גם אם מופיע קו באזור קו הבדיקה (T).עליך לחזור על הבדיקה עם רצועת בדיקה חדשה.LHחיובי: שני קווים נראים, והקו באזור קו הבדיקה (T) זהה או כהה יותר מהקו באזור קו הבקרה (C).זה מצביע על ביוץ סביר בעוד 24-36 שעות.שלילי: שני קווים נראים לעין, אך הקו באזור קו הבדיקה (T) בהיר יותר מזה שבאזור קו הבקרה (C), או אם אין קו באזור קו הבדיקה (T).זה מצביע על כך שלא זוהה גל LH.לא חוקי: שורת הבקרה לא מופיעה.נפח דגימה לא מספיק או טכניקות פרוצדורליות שגויות הן הסיבות הסבירות ביותר לכשל בקו הבקרה.עיין בהליך וחזור על הבדיקה עם בדיקה חדשה.אם הבעיה נמשכת, הפסק מיד להשתמש בערכת הבדיקה ופנה למפיץ המקומי שלך.