Hemoglobin Monitoring System

מערכת ניטור המוגלובין

מערכת ניטור המוגלובין

isoico מתי עלי לבדוק את ההמוגלובין שלי? מכיוון שרמת ההמוגלובין שלך אינה מושפעת מסוכרים וחומרים אחרים, ניתן למדוד אותה בכל שעה של היום (אך לא בזמן הזעה כבדה, מה שעלול להעלות את רמת ההמוגלובין שלך כאשר אתה מאבד מים). יתרונות מערכות בדיקת המוגלובין בבית, אתה יכול לעקוב אחר רמת ההמוגלובין שלך כדי לשלוט טוב יותר ולמנוע אנמיה;ובמרפאות קטנות ובתי חולים, אתה יכול לשפוט אנמיה ואינדיקטורים אחרים הקשורים לרמת ההמוגלובין כדי לסייע בזיהוי מחלות אחרות. מהו טווח הייחוס התקין של המוגלובין? גברים: 130-170G/L נשים: 120-150G/L תינוקות: 140-220G/L ילדים: 110-140G/L מהי מדגם הבדיקה? השתמש בנימי מהאצבע ודם מלא ורידי